Rét Hại

2017-11-14 14:14:06

Chẳng hiểu trời còn lạnh tới đâu

Quần len, áo dạ đủ sắc mầu

Ra đường mấy chị trùm tai kín

Dạo phố nhiều ông bịt hết râu

Quán chợ buồn tênh không kẻ tới

Thôn làng quạnh quẻ vắng bò trâu

Chào xuân Bính khỉ mà ra thế

Gạo hết tiền không lắm kẻ sầu ! 

Sưu tầm

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu