Tình yêu

2018-01-11 09:00:08

Tình yêu!
Phải chăng là ngọn lửa
Thiêu cháy than ta

Một nắm tro tàn

Tình yêu!

Phải chăng là biển cả
Nhấn chìm ta
Dưới tận biển sâu

Ta khẩn cầu
Lọ nước thần kỳ diệu
Cải tử hoàn sinh
Để ta đắm say

Ngọn lửa, biển sâu
Và nước thần kỳ diệu
Chính là em

Em để anh yêu! 

Sưu tầm

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu