Ý nghĩa của hoa Bách hợp

2017-05-18 15:23:07

Hoa bách hợp : tỏ sự hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính.

Hoa bách hợp trắng : tỏ sự trong trắng và thanh nhã.

Hoa dã bách hợp : bầy tỏ đem lại hạnh phúc.

Hoa sơn bách hợp : tỏ sự nghiêm túc đứng đắn.

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu