• Chính sách bảo mật
Bảo mật thông tin:
 
Quá trình đặt hàng tại website được bảo mật bởi chứng thư số SSL. Tất cả thông tin, tài khoản, mật khẩu đều sẽ được mã hoá trước khi truyền trên Internet.
 
Chúng tôi uỷ quyền thực hiện việc thanh toán thông qua các cổng thanh toán nổi tiếng và có uy tín, bao gồm Paypal (thanh toán bằng tiền USD) và Ngân Lượng (thanh toán bằng tiền VND). Quá trình thanh toán được thực hiện hoàn toàn trên website được mã hoá SSL của đối tác thanh toán. Chúng tôi không không can thiệp vào quá trình này và không lưu trữ bất kỳ thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng,... của khách hàng.
 
Tất cả thông tin khách hàng, đơn hàng sẽ được chúng tôi lưu trữ ở một nơi được bảo mật đầy đủ. Chúng tôi cam kết không cung cấp những thông tin này cho bất cứ bên thứ ba nào.

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu