• Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng tại trang web www.quatangonline.com

1. Chọn hàng
2. Xem thông tin giỏ hàng
3. Nhập thông tin khách hàng và người nhận
4. Xác nhận thông tin đơn hàng
5. Chọn phương thức thanh toán
6. Hoàn tất đặt hàng

 

1. Chọn hàng:

Trong trang liệt kê sản phẩm của từng chuyên mục, quý khách có thể chọn nhanh sản phẩm bằng cách nhấn vào nút "Chọn hàng" ngay bên dưới thông tin sản phẩm đó. Sau khi chọn hàng, thông tin số lượng sản phẩm (ở góc trên bên phải trang web) trong giỏ hàng sẽ tăng lên.

 

 

Quý khách cũng có thể chọn hàng khi đang ở trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Tương tự, quý khách cũng nhấn vào nút "Chọn hàng".

 

2. Xem thông tin giỏ hàng:

Bất cứ lúc nào, quý khách luôn luôn có thể kiểm tra lại thông tin các sản phẩm đang tồn tại trong giỏ hàng bằng cách nhấn vào liên kết "Giỏ hàng" nằm ở góc trên bên phải của trang web. Trang thông tin giỏ hàng sẽ hiện ra, và quý khách có thể thay đổi số lượng từng sản phẩm trong giỏ hàng tại đây.

 

Để thay đổi số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng, quý khách nhập vào ô "Số lượng". Để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, quý khách chọn vào checkbox "Xóa". Sau đó quý khách nhấn vào nút "Cập nhật giỏ hàng" để thực hiện yêu cầu.

 

3. Nhập thông tin khách hàng và người nhận"

Tại trang thông tin giỏ hàng, quý khách nhấn vào nút "Đặt hàng" để tiến hàng nhập thông tin của khách hàng (người mua) và thông tin người nhận hàng.

Nếu quý khách đã đăng ký tài khoản tại trang web www.quatangonline.com trước đó, vui lòng nhập vào tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Sau khi đăng nhập, thông tin của quý khách sẽ được điền tự động vào trang này.

Nếu quý khách chưa có tài khoản tại trang web, quý khách vẫn có thể đặt hàng bình thường bằng cách nhập vào thông tin trong phần "Thông tin khách hàng".

Phần thông tin khách hàng, nếu người nhận cũng chính là người mua hàng, xin vui lòng nhấn vào checkbox "Dùng thông tin phía trên". Ngược lại, quý khách vui lòng nhập vào thông tin của người nhận.

Quý khách cũng có thể chọn ngày giao hàng mà quý khách mong muốn.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý khách nhấn vào nút "Tiếp tục" để chuyển sang trang xác nhận thông tin đơn hàng.

 

4. Xác nhận thông tin đơn hàng:

 

Sau khi kiểm tra thông tin đơn hàng, nếu thấy chính xác thì quý khách nhấn nút "Thanh toán" để chuyển sang trang thanh toán. Nếu quý khách cần chỉnh sửa thông tin, vui lòng nhấn nút "Quay lại" để trở lại trang nhập thông tin khách hàng.

 

5. Chọn phương thức thanh toán:

 

6. Hoàn tất đặt hàng:

 

Đơn đặt hàng của quý khách đã được hoàn tất. Một email sẽ được gửi cho khách hàng. Quý khách có thể truy cập vào trang thông tin đơn hàng để tiến hành thanh toán cho đơn đặt hàng.

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu