Rừng Đen 1

 • Mã SP: gv-mother-001

 • Còn hàng

 • 640.000 VND

 Note: Bánh chỉ có tại TP HCM

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Sản Phẩm Cùng Loại

 • Rừng Đen 1
 • Rừng Đen 2
 • White Chocolate 1
 • Chantilly New 2
 • Chantilly New 3
 • Tiramisu 1
 • Tiramisu 2
 • Black Forest
 • Black Forest
 • Multi Fruit
 • Tiramisu-
 • White Chocolate

những sản phẩm khác

 • Rừng Đen 1 Rừng Đen 1 640.000 VND
 • Rừng Đen 2 Rừng Đen 2 620.000 VND
 • White Chocolate 1 White Chocolate 1 640.000 VND
 • Chantilly New 2 Chantilly New 2 625.000 VND
 • Chantilly New 3 Chantilly New 3 620.000 VND
 • Tiramisu 1 Tiramisu 1 660.000 VND
 • Tiramisu 2 Tiramisu 2 630.000 VND
 • Black Forest Black Forest 575.000 VND
 • Black Forest Black Forest 595.000 VND
 • Multi Fruit Multi Fruit 615.000 VND
 • Tiramisu- Tiramisu- 670.000 VND
 • White Chocolate White Chocolate 625.000 VND