Chào Tháng 3

2018-03-14 10:54:45

Giả biệt ngày tháng hai ở trong tôi

Chào tháng ba lên ngôi ở phía trước

Mong rằng sao tháng ba mà tôi bước

Sẽ không còn xuôi ngược điều mộng mơ

 

Tháng ba ơi tôi muốn chép vần thơ

Gửi về nơi mà tôi chờ khoác khoải

Bao suy tư mong tháng ba đổi mới

Cho tôi niềm phơi phới đầy bình an

 

Tháng một qua rồi tháng hai đã sang

Tháng ba à đến vội vàng nhanh quá

Nhìn lại tôi giờ thấy mình giờ đã

Toàn mang niềm hóa đá kiếp cô đơn

 

Giờ tháng ba mong tháng sẽ làm ơn

Sẽ xua đi bao tủi hờn tôi chịu

Tháng hai qua mong rằng tháng ba hiểu

Là một lần tôi đừng thiếu niềm vui

 

Có bao giờ tháng ba sẽ êm xui

Và sẽ đẹp ở trong tôi mãi mãi

Tôi chào nhé tháng ba đầy se trái 

Sẽ luôn là đẹp mãi mãi trong tôi...

Sưu tầm

Trao đổi thông tin

Quý khách có thể dùng mẫu bên dưới để trao đổi thông tin với chúng tôi.

Authenticate image

Vui lòng nhập vào thông tin phía trên để trao đổi

Các tin khác

  • Nhịp [2018-02-26 09:59:58]

Quản lý tài khoản

Trợ giúp

Giới thiệu